Dane firmy i numer konta

Właścicielem sklepu e-poduszki.pl jest:
OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j.
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6,
40-384 Katowice

NIP: 643-174-74-16
REGON: 241516576

Numer rachunku bankowego:
mBank 97 1140 2017 0000 4302 1139 1408

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000908031