Gwarancja i reklamacje

Reklamacje

Omegasoft zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie cywilnym. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:

E-poduszki.pl - OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j.,
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D
40-384 Katowice
lub email: kontakt@e-poduszki.pl

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gwarancje

Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
Niektóre produkty prezentowane w sklepie E-poduszki.pl objęte są gwarancją producenta. Szczegółowe warunki udzielanej gwarancji określone są w opisach i/lub kartach gwarancyjnych poszczególnych towarów, dołączanych do zamówionych przez Państwa produktów.