Gwarancja i reklamacje

Reklamacje produktów zakupionych do dn. 31 grudnia 2022 r.


  • Omegasoft odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (w brzmieniu obowiązującym do dn. 31 grudnia 2022 r.)

Reklamacje produktów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.


  • Omegasoft odpowiada wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r.);
  • Odpowiedzialność Omegasoft za wady Towarów w ramach rękojmi wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów niebędących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje wyłączona.

 

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres:

OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D
40-384 Katowice

lub kontakt@e-poduszki.pl

 


Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:


  • informację o rodzaju Towaru, będącego przedmiotem reklamacji, numerze Zamówienia i dacie zakupu;
  • informację o przyczynach zgłoszenia - okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia braku zgodności Towaru z umową;
  • żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
  • dane kontaktowe zgłaszającego reklamację.

 

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gwarancje

Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
Niektóre produkty prezentowane w sklepie E-poduszki.pl objęte są gwarancją producenta. Szczegółowe warunki udzielanej gwarancji określone są w opisach i/lub kartach gwarancyjnych poszczególnych towarów, dołączanych do zamówionych przez Państwa produktów.